1866

1866

Inż. Emil Škoda rozpoczyna pracę w zakładzie Valdštejna jako inżynier.