1904

1904

Powstaje pierwsza turbina parowa Škody system Rateau o mocy 412 kW.