1905

1905

Škoda produkuje odgałęzienie stalowe dla elektrowni wodnej przy wodospadzie Niagara.