1923

1923

Charakterystyczne logo ze skrzydlatą strzałką w kole zostaje zarejestrowane jako znak towarowy.