1964

1964

W latach 1959-76 Škoda wyprodukowała dla ówczesnego Związku Radzieckiego łącznie 1062 sześcioosiowych lokomotyw elektrycznych prądu stałego w dziewięciu różnych konstrukcjach (zdjęcie 53 E).