1971

1971

W latach 1971 – 2000 Škoda wyprodukowała 203 lokomotywy manewrowe prądu stałego i prądu przemiennego, które zostały wywiezione do Bułgarii i Jugosławii.