1985

1985

Trzyczęściowa lokomotywa dołowa 27 E – w latach 1984 – 1989 Škoda wyprodukowała łącznie 90 lokomotyw dla kopalni Most i Sokolov o mocy stałej 2190 kW.