1990

1990

Firma przekształca się z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną, poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz dywersyfikacja programów produkcyjnych.