1999

1999

Spółka dostarczyła osie środkowe i stopy kotwiące do koła obserwacyjnego London Eye, wówczas największego młyna diabelskiego na świecie.