2000

2000

2000 - 2013 Dostawy piętrowych elektrycznych zespołów trakcyjnych 471 CityElefant.