2007

2007

Piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne 575 Litwa.