2011

Dokončení modernizace metra Praha

2011

Tramwaj ForCity Alfa Riga.

2011

Škoda ochrzciła nowy typ pociągu regionalnego o nazwie RegioPanter.