2013

2013

Prezentacja tramwaju ForCity Classic 26 T w mieście Miszkolc.

2013

Autobus hybrydowy Škoda H12.

2013

Piętrowe elektryczne zespoły trakcyjne 671 dla Słowacji.